OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
สินทรัพย์สำหรับ mt4
NZDJPY
ราคาเสนอซื้อ
71.1515
Ask
71.1715
สเปรด
2
ดูราคาโควตทั้งหมดแบบเรียลไทม์
ราคาของ NZDJPY ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านต่างค้าขายกันอย่างแข็งขัน นิวซีแลนด์ยังได้รับการพิจารณาว่าพึ่งพาคู่ค้าทางเศรษฐกิจมากกว่า (ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, และประเทศที่ให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) เมื่อเทรดและสร้างกลยุทธ์สำหรับคู่เงินนี้ ให้พิจารณาว่ามันมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งกับ AUDJPY

สเปรดและเงื่อนไข

สเปรดขั้นต่ำ
0.7
ค่าสเปรดเฉลี่ย
2.1
Swap Short (Pips)
-0.74
Swap Long (Pips)
0.17
ขนาดสัญญา
100 000 NZD
ราคาของ Pip (USD/ล็อต)
9.34
ค่าธรรมเนียมบัญชีอิสลาม (Short)
-0.74
ค่าธรรมเนียมบัญชีอิสลาม (Long)
0.17
Start livechat