OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
Copytrading

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ OctaFX Copytrading

OctaFX Copytrading (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า ‘บริการ’) เป็นบริการที่เปิดให้เทรดเดอร์ (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า ‘ผู้คัดลอก’) คัดลอกการเทรดจากเทรดเดอร์คนอื่น (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า ‘มาสเตอร์’) และสามารถเปิดใช้งานได้โดยการเลือก ‘เริ่มการคัดลอก’

1. ผู้คัดลอกจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อสมัครใช้บริการ:

 1. ลงทะเบียนแล้วและล็อกอินในฐานะลูกค้าในเว็บไซต์ของ OctaFX
 2. เพิ่มเงินเข้าวอลเล็ท
 3. เริ่มต้นการคัดลอก

2. ผู้คัดลอกมีสิทธิ์ทำสิ่งต่อไปนี้:

 1. หยุดคัดลอกการเทรดเมื่อใดก็ได้โดยการเลือก ‘หยุดคัดลอก’
 2. แก้ไขพารามิเตอร์ของการคัดลอกผ่านฟังก์ชั่น แก้ไข ทั้งก่อนการลงทุนกับมาสเตอร์และในระหว่างการคัดลอกการเทรด
 3. คัดลอกมาสเตอร์กี่คนก็ได้ (สามารถดูการสมัครติดตามทั้งหมดในปัจจุบันได้ภายใต้แท็บ ของฉัน ในอันดับมาสเตอร์หรือพื้นที่ผู้คัดลอกของคุณ)
 4. ปิดการเทรดที่คัดลอกมาได้ด้วยตัวเองเมื่อใดก็ได้ในพื้นที่ผู้คัดลอก
 5. ยกเลิกการติดตามมาสเตอร์และหยุดคัดลอกการเทรดของมาสเตอร์ได้โดยการคลิก ‘หยุดคัดลอก’ หากต้องการยกเลิกการติดตาม ผู้คัดลอกจะต้องปิดการเทรดทั้งหมดแล้ว เมื่อทำการยกเลิกการติดตาม เงินทุนทั้งหมดที่ลงทุนในมาสเตอร์รวมถึงกำไรจะกลับเข้าวอลเล็ทของผู้คัดลอก
 6. ตั้งค่าหนึ่งในสองตัวเลือกว่าจะคำนวณปริมาณการลงทุนของผู้คัดลอกอย่างไรสำหรับการเข้าร่วมในการดำเนินการลงทุนสำหรับมาสเตอร์แต่ละคน (คัดลอกขนาดเต็ม 1 ต่อ 1 หรือเป็นสัดส่วนตามเงินทุนของผู้คัดลอก) ตัวเลือกทั้งสองนี้มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนในข้อ 4 ข้อย่อย 5 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

3. บริการนี้มีให้ใช้บนแพลตฟอร์ม Metatrader 4

4. รูปแบบการเปิดการเทรดที่คัดลอกมา:

 1. ผู้คัดลอกจะคัดลอกเฉพาะการเทรดที่เปิดโดยมาสเตอร์หลังจากติดตามมาสเตอร์คนดังกล่าวภายในบริการเท่านั้น 
 2. คำสั่ง Stop Loss/Take Profit จะไม่ปรากฏในพื้นที่ผู้คัดลอก แต่หากคำสั่งเหล่านี้ถูกเรียกใช้ในบัญชีของมาสเตอร์ การเทรดที่คัดลอกมาก็จะถูกปิดด้วยเช่นกัน
 3. ตัวเลือกเปอร์เซ็นต์การขาดทุนจะมีให้ใช้นับตั้งแต่สมัครติดตามบัญชีมาสเตอร์และจะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนความเสี่ยงของผู้คัดลอกขณะที่ใช้บริการ หากความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างยอดคงเหลือกับทุนในบัญชีผู้คัดลอกมากกว่ามูลค่าที่ตั้งไว้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เงินฝากขณะที่มีการเปิดการเทรดใหม่ในบัญชีมาสเตอร์ การเทรดดังกล่าวจะไม่เปิดในบัญชีผู้คัดลอก
 4. เมื่อสมัครติดตามมาสเตอร์ ผู้คัดลอกจะระบุจำนวนเงินทุนที่ต้องการให้หักจากวอลเล็ทและลงทุนกับมาสเตอร์ที่เลือก เงินเหล่านี้รวมถึงกำไรของคุณจะคืนกลับไปยังวอลเล็ทเมื่อคุณหยุดคัดลอกมาสเตอร์คนดังกล่าว
 5. ปริมาณของการเทรดที่คัดลอกจะเลือกจากสองตัวเลือก   

  5.1. การคัดลอกขนาดเต็ม 1 ต่อ 1 หมายความว่าปริมาณการเทรดที่มาสเตอร์เปิดเท่ากับปริมาณการเทรดของผู้คัดลอก ซึ่งจะเปิดให้กับผู้คัดลอก   

  5.2. เป็นสัดส่วนตามเงินทุนของผู้คัดลอกหมายความว่าปริมาณจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของเลเวอเรจและเงินทุนสำหรับทั้งบัญชีของมาสเตอร์และผู้คัดลอก โดยคำนวณได้ดังนี้: ปริมาณ (การเทรดที่คัดลอกมา) = ทุน (ผู้คัดลอก)/ทุน (มาสเตอร์) × เลเวอเรจ (ผู้คัดลอก)/เลเวอเรจ (มาสเตอร์) × ปริมาณ (มาสเตอร์)

 6. อัตราส่วนเลเวอเรจของผู้คัดลอกจะถูกตั้งไว้ที่ 1:500 หากผู้คัดลอกต้องการปรับเปลี่ยน ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ OctaFX
 7. เมื่อมีการเปิดใช้บริการ การเทรดจะมีการคัดลอกสู่บัญชีผู้คัดลอกไม่ว่าเจ้าของบัญชีจะลงชื่อเข้าใช้อยู่หรือไม่

5. การจำกัดที่ใช้:

 1. ปริมาณขั้นต่ำของการเทรดที่จะคัดลอกมาคือ 0.01 ล็อต ปริมาณสูงสุดของการเทรดที่จะคัดลอกมาคือ 100 ล็อต
 2. หากปริมาณการเทรดที่คัดลอกมาน้อยกว่า 0.01 ล็อตหลังจากมีการคำนวณแล้ว จะไม่มีการเปิดเทรดในบัญชีผู้คัดลอก
 3. หากปริมาณการเทรดที่คัดลอกมามากกว่า 100 ล็อตหลังจากมีการคำนวณแล้ว จะไม่มีการเปิดเทรดในบัญชีผู้คัดลอก

6. หากมาสเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงทุน (โดยทำการฝากหรือถอนเงิน) หรือเลเวอเรจ การเทรดที่คัดลอกมาทั้งหมดจะคงไว้ตามปริมาณเดิมในบัญชีผู้คัดลอก

7. เงื่อนไขการเทรดทั้งหมด (เลเวอเรจ สวอป สเปรด) ของผู้คัดลอกจะเหมือนกับในบัญชี MT4 Micro

8. บัญชีของทั้งมาสเตอร์จะอยู่ในประเภท MT4 Micro

9. บริษัทมีสิทธิ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. จำกัดจำนวนบัญชีมาสเตอร์ มาสเตอร์อาจสร้างบัญชีได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
 2. ยกเลิกการสมัครรับผู้คัดลอกจากมาสเตอร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. มาสเตอร์เทรดเดอร์จะเป็นผู้กำหนดประเภทการเก็บค่าคอมมิชชั่น (แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ‘คงที่ต่อหนึ่งล็อต’ และ ‘ส่วนแบ่งรายได้’) และจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นสำหรับการคัดลอกคำสั่งซื้อขายได้อย่างอิสระ ค่าคอมมิชชั่นประเภทคงที่ต่อหนึ่งล็อตจะอยู่ในช่วง $0 ถึง $15 ต่อล็อตการเทรดที่เปิดโดยผู้คัดลอก ค่าคอมมิชชั่นประเภทส่วนแบ่งรายได้จะอยู่ในช่วง 1% ถึง 50% จากผลกำไรของผู้คัดลอก ค่าคอมมิชชั่นจะรวบรวมภายในหนึ่งสัปดาห์และจะจ่ายเข้าวอลเล็ทของมาสเตอร์ในตอนท้ายของสัปดาห์นี้

11. 
a) หากมาสเตอร์เทรดเดอร์เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นประเภทคงที่ต่อหนึ่งล็อต และเป็น IB ของผู้คัดลอกด้วย ค่าคอมมิชชั่นรวม (ค่าคอมมิชชั่น IB + ค่าคอมมิชชั่นจากผู้คัดลอกการเทรด) ไม่ควรจะเกิน $15 ต่อล็อตการเทรด ในกรณีนี้ ค่าคอมมิชชั่นจากผู้คัดลอกการเทรดจะมีผลเหนือกว่า ในกรณีนี้ ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ CopyTrade จะมีผลเหนือกว่า ยกตัวอย่างเช่น หากมาสเตอร์เก็บค่าคอมมิชชั่น $5 ต่อหนึ่งล็อตการเทรดสำหรับบริการ IB และเก็บค่าคอมมิชชั่น $15 ต่อหนึ่งล็อตการเทรดสำหรับบริการมาสเตอร์ มาสเตอร์ดังกล่าวจะได้รับรวมทั้งหมด $15 ต่อหนึ่งล็อตการเทรด (ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ CopyTrade $15 ต่อล็อต, ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ IB $0)

b)หากมาสเตอร์เทรดเดอร์เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นประเภทส่วนแบ่งรายได้ และเป็น IB ของผู้คัดลอกด้วย ค่าคอมมิชชั่นรวม (ค่าคอมมิชชั่น IB + ค่าคอมมิชชั่นจากผู้คัดลอกการเทรด) จะเท่ากับ $5 + ค่าคอมมิชชั่นประเภทส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับ

c) จำนวนค่าคอมมิชชั่นที่ผู้คัดลอกชำระให้กับมาสเตอร์นั้นจะถูกกำหนด ณ เวลาที่ผู้คัดลอกกดเลือก 'เริ่มคัดลอก' หากมาสเตอร์เปลี่ยนจำนวนค่าคอมมิชชั่น มันจะบังคับใช้เฉพาะการลงทุนเพิ่มเติมกับมาสเตอร์นี้เท่านั้น

12. Copytrading โบนัส

 • โบนัส 50% ของจำนวนเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้นของการคัดลอกมาสเตอร์เทรดเดอร์
 • สามารถใช้งานโบนัสได้ครั้งเดียวกับมาสเตอร์เทรดเดอร์เพียงคนเดียวในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น
 • คุณไม่สามารถใช้โบนัสกับการลงทุนที่เกิดขึ้นต่อมาได้
 • ถ้าหากอิควิตี้ในบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่าขนาดของโบนัสโบนัสนี้จะถูกยกเลิก
 • ผู้ที่ทำการคัดลอกสามารถยกเลิกโบนัสได้ด้วยตนเองใน Copier Area
 • โบนัสจะถูกยกเลิกเมื่อผู้คัดลอกหยุดการคัดลอกมาสเตอร์เทรดเดอร์
 • ภายหลังจากการยกเลิกแล้วโบนัสจะไม่สามารถใช้ได้อีกครั้งหรือเปิดใช้งานใหม่อีกครั้งได้
 • OctaFX อาจปฏิเสธการขอโบนัสของลูกค้าเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือให้เหตุผลในการตัดสินใจดังกล่าว
 • OctaFX อาจยกเลิกโบนัสของลูกค้าเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สถานการณ์ใดๆที่ไม่ได้อธิบายไว้ในกฎเหล่านี้จะเป็นไปตามการตัดสินใจของบริษัท
 • OctaFX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัพเดตหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้โดยจะแจ้งให้ทราบในข่าวของบริษัท

13. ทดลองใช้ฟรี

- มาสเตอร์เทรดเดอร์สามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานการทดลองใช้ฟรีได้ทุกเมื่อ

- การทดลองใช้ฟรีจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อผู้คัดลอกการเทรดเริ่มคัดลอกบัญชีมาสเตอร์หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. มาสเตอร์เทรดเดอร์มีการทดลองใช้ฟรีในบัญชีมาสเตอร์นี้
 2. ผู้คัดลอกไม่เคยเปิดใช้งานการทดลองใช้ฟรีสำหรับบัญชีมาสเตอร์นี้มาก่อน

- หากมาสเตอร์เทรดเดอร์ยกเลิกการทดลองใช้ฟรีผู้คัดลอกที่เปิดใช้งานการทดลองใช้ฟรีไปแล้วจะยังคงใช้ต่อไปได้

- หากผู้คัดลอกหยุดคัดลอกการเทรดจากบัญชีมาสเตอร์ขณะที่การทดลองใช้ฟรีมีผลอยู่ผู้คัดลอกจะไม่สามารถเปิดใช้งานการทดลองใช้ฟรีสำหรับบัญชีมาสเตอร์นี้ได้อีก

- หลังจากระยะเวลาการทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดลงการใช้งานของผู้คัดลอกจะเป็นไปตามเงื่อนไขก่อนหน้านี้รวมถึงค่าคอมมิชชั่นด้วย

13. ประเภทค่าคอมมิชชั่นจะกำหนดในตอนที่สร้างบัญชีมาสเตอร์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

14. สถิติการเทรดของผู้คัดลอกจะสามารถดูได้โดยผู้คัดลอกเท่านั้น

15. สถิติการเทรดของมาสเตอร์จะเปิดแสดงต่อสาธารณะ

16. ผู้คัดลอกไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเทอร์มินอลการเทรด การดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการสมัครติดตามและการเทรดจะดำเนินการในพื้นที่ผู้คัดลอก

17. หากบริการมีเหตุผลให้สงสัยว่าผู้คัดลอกละเมิดกฎการฝากเงินและถอนเงินที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงลูกค้าหรือกฎหมายของประเทศที่เป็นที่อยู่ของผู้คัดลอก บริการมีสิทธิ์ในการระงับการให้บริการแก่ผู้คัดลอกดังกล่าว

18. โปรดทราบว่ามาสเตอร์มีได้ทั้งการเทรดที่ทำกำไรและขาดทุน

Start livechat