OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ OctaFX Copytrading

OctaFX Copytrading (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า ‘บริการ’) เป็นบริการที่เปิดให้เทรดเดอร์ (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า ‘ผู้คัดลอก’) คัดลอกการเทรดจากเทรดเดอร์คนอื่น (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า ‘มาสเตอร์’) และสามารถเปิดใช้งานได้โดยการเลือก ‘เริ่มการคัดลอก’

1. ผู้คัดลอกจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อสมัครใช้บริการ:

 1. ลงทะเบียนแล้วและล็อกอินในฐานะลูกค้าในเว็บไซต์ของ OctaFX

 2. เพิ่มเงินเข้าวอลเล็ท

 3. เริ่มต้นการคัดลอก

2. ผู้คัดลอกมีสิทธิ์ทำสิ่งต่อไปนี้:

 1. หยุดคัดลอกการเทรดเมื่อใดก็ได้โดยการเลือก ‘หยุดคัดลอก’

 2. แก้ไขพารามิเตอร์ของการคัดลอกผ่านฟังก์ชั่น แก้ไข ทั้งก่อนการลงทุนกับมาสเตอร์และในระหว่างการคัดลอกการเทรด

 3. คัดลอกมาสเตอร์กี่คนก็ได้ (สามารถดูการสมัครติดตามทั้งหมดในปัจจุบันได้ภายใต้แท็บ ของฉัน ในอันดับมาสเตอร์หรือพื้นที่ผู้คัดลอกของคุณ)

 4. ปิดการเทรดที่คัดลอกมาได้ด้วยตัวเองเมื่อใดก็ได้ในพื้นที่ผู้คัดลอก

 5. ยกเลิกการติดตามมาสเตอร์และหยุดคัดลอกการเทรดของมาสเตอร์ได้โดยการคลิก ‘หยุดคัดลอก’ หากต้องการยกเลิกการติดตาม ผู้คัดลอกจะต้องปิดการเทรดทั้งหมดแล้ว เมื่อทำการยกเลิกการติดตาม เงินทุนทั้งหมดที่ลงทุนในมาสเตอร์รวมถึงกำไรจะกลับเข้าวอลเล็ทของผู้คัดลอก

3. บริการนี้มีให้ใช้บนแพลตฟอร์ม Metatrader 4 และ Metatrader 5

4. รูปแบบการเปิดการเทรดที่คัดลอกมา:

 1. ผู้คัดลอกจะคัดลอกเฉพาะการเทรดที่เปิดโดยมาสเตอร์หลังจากติดตามมาสเตอร์คนดังกล่าวภายในบริการเท่านั้น  

 2. คำสั่ง Stop Loss/Take Profit จะไม่ปรากฏในพื้นที่ผู้คัดลอก แต่หากคำสั่งเหล่านี้ถูกเรียกใช้ในบัญชีของมาสเตอร์ การเทรดที่คัดลอกมาก็จะถูกปิดด้วยเช่นกัน

 3. ตัวเลือกเปอร์เซ็นต์การขาดทุนจะมีให้ใช้นับตั้งแต่สมัครติดตามบัญชีมาสเตอร์และจะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนความเสี่ยงของผู้คัดลอกขณะที่ใช้บริการ หากความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างยอดคงเหลือกับทุนในบัญชีผู้คัดลอกมากกว่ามูลค่าที่ตั้งไว้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เงินฝากขณะที่มีการเปิดการเทรดใหม่ในบัญชีมาสเตอร์ การเทรดดังกล่าวจะไม่เปิดในบัญชีผู้คัดลอก

 4. เมื่อสมัครติดตามมาสเตอร์ ผู้คัดลอกจะระบุจำนวนเงินทุนที่ต้องการให้หักจากวอลเล็ทและลงทุนกับมาสเตอร์ที่เลือก เงินเหล่านี้รวมถึงกำไรของคุณจะคืนกลับไปยังวอลเล็ทเมื่อคุณหยุดคัดลอกมาสเตอร์คนดังกล่าว

 5. ปริมาณของการเทรดที่คัดลอกขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของเลเวอเรจและทุนในบัญชีของทั้งมาสเตอร์และผู้คัดลอก และมีการคำนวณดังนี้: ปริมาณ (การเทรดที่คัดลอก) = ทุน (ผู้คัดลอก)/ทุน (มาสเตอร์) × เลเวอเรจ (ผู้คัดลอก)/เลเวอเรจ (มาสเตอร์) × ปริมาณ (มาสเตอร์)

 6. ตัวอย่าง:

 7. ทุนในบัญชีมาสเตอร์มี $2000 และมีเลเวอเรจ 1:200 ทุนในบัญชีผู้คัดลอกมี $200 และมีเลเวอเรจ 1:500 มีการเปิดเทรด 1 ล็อตในบัญชีมาสเตอร์ ดังนั้น ปริมาณการเทรดที่คัดลอกมาคือ: 200/2000 × 500/200 × 1 = 0.25 ล็อต

 8. อัตราส่วนเลเวอเรจของผู้คัดลอกจะถูกตั้งไว้ที่ 1:500 หากผู้คัดลอกต้องการปรับเปลี่ยน ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ OctaFX

 9. เมื่อมีการเปิดใช้บริการ การเทรดจะมีการคัดลอกสู่บัญชีผู้คัดลอกไม่ว่าเจ้าของบัญชีจะลงชื่อเข้าใช้อยู่หรือไม่

5. การจำกัดที่ใช้:

 1. ปริมาณขั้นต่ำของการเทรดที่จะคัดลอกมาคือ 0.01 ล็อต ปริมาณสูงสุดของการเทรดที่จะคัดลอกมาคือ 100 ล็อต

 2. หากปริมาณการเทรดที่คัดลอกมาน้อยกว่า 0.01 ล็อตหลังจากมีการคำนวณแล้ว จะไม่มีการเปิดเทรดในบัญชีผู้คัดลอก

 3. หากปริมาณการเทรดที่คัดลอกมามากกว่า 100 ล็อตหลังจากมีการคำนวณแล้ว จะไม่มีการเปิดเทรดในบัญชีผู้คัดลอก

6. หากมาสเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงทุน (โดยทำการฝากหรือถอนเงิน) หรือเลเวอเรจ การเทรดที่คัดลอกมาทั้งหมดจะคงไว้ตามปริมาณเดิมในบัญชีผู้คัดลอก

7. เงื่อนไขการเทรดทั้งหมด (เลเวอเรจ สวอป สเปรด) ของผู้คัดลอกจะเหมือนกับในบัญชี MT4 Micro

8. บัญชีของทั้งมาสเตอร์จะอยู่ในประเภท MT4 Micro หรือ MT5 Pro ลูกค้าทุกคนสามารถสร้างบัญชีมาสเตอร์กี่บัญชีก็ได้

9. มาสเตอร์เทรดเดอร์จะเป็นผู้กำหนดประเภทการเก็บค่าคอมมิชชั่น (แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ‘คงที่ต่อหนึ่งล็อต’ และ ‘ส่วนแบ่งรายได้’) และจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นสำหรับการคัดลอกคำสั่งซื้อขายได้อย่างอิสระ ค่าคอมมิชชั่นประเภทคงที่ต่อหนึ่งล็อตจะอยู่ในช่วง $0 ถึง $15 ต่อล็อตการเทรดที่เปิดโดยผู้คัดลอก ค่าคอมมิชชั่นประเภทส่วนแบ่งรายได้จะอยู่ในช่วง 1% ถึง 50% จากผลกำไรของผู้คัดลอก ค่าคอมมิชชั่นจะรวบรวมภายในหนึ่งสัปดาห์และจะจ่ายเข้าวอลเล็ทของมาสเตอร์ในตอนท้ายของสัปดาห์นี้

10.

a) หากมาสเตอร์เทรดเดอร์เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นประเภทคงที่ต่อหนึ่งล็อต และเป็น IB ของผู้คัดลอกด้วย ค่าคอมมิชชั่นรวม (ค่าคอมมิชชั่น IB + ค่าคอมมิชชั่นจากผู้คัดลอกการเทรด) ไม่ควรจะเกิน $15 ต่อล็อตการเทรด ในกรณีนี้ ค่าคอมมิชชั่นจากผู้คัดลอกการเทรดจะมีผลเหนือกว่า ในกรณีนี้ ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ CopyTrade จะมีผลเหนือกว่า ยกตัวอย่างเช่น หากมาสเตอร์เก็บค่าคอมมิชชั่น $5 ต่อหนึ่งล็อตการเทรดสำหรับบริการ IB และเก็บค่าคอมมิชชั่น $15 ต่อหนึ่งล็อตการเทรดสำหรับบริการมาสเตอร์ มาสเตอร์ดังกล่าวจะได้รับรวมทั้งหมด $15 ต่อหนึ่งล็อตการเทรด (ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ CopyTrade $15 ต่อล็อต, ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ IB $0)

b)หากมาสเตอร์เทรดเดอร์เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นประเภทส่วนแบ่งรายได้ และเป็น IB ของผู้คัดลอกด้วย ค่าคอมมิชชั่นรวม (ค่าคอมมิชชั่น IB + ค่าคอมมิชชั่นจากผู้คัดลอกการเทรด) จะเท่ากับ $5 + ค่าคอมมิชชั่นประเภทส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับ

11. Copytrading โบนัส

 • โบนัส 50% ของจำนวนเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้นของการคัดลอกมาสเตอร์เทรดเดอร์
 • คุณสามารถใช้โบนัสได้หนึ่งครั้งสำหรับมาสเตอร์เทรดเดอร์ที่คุณเลือกภายในช่วงเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
 • คุณไม่สามารถใช้โบนัสกับการลงทุนที่เกิดขึ้นต่อมาได้
 • ถ้าหากอิควิตี้ในบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่าขนาดของโบนัสโบนัสนี้จะถูกยกเลิก
 • ผู้ที่ทำการคัดลอกสามารถยกเลิกโบนัสได้ด้วยตนเองใน Copier Area
 • โบนัสจะถูกยกเลิกเมื่อผู้คัดลอกหยุดการคัดลอกมาสเตอร์เทรดเดอร์
 • ภายหลังจากการยกเลิกแล้วโบนัสจะไม่สามารถใช้ได้อีกครั้งหรือเปิดใช้งานใหม่อีกครั้งได้
 • OctaFX อาจปฏิเสธการขอโบนัสของลูกค้าเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือให้เหตุผลในการตัดสินใจดังกล่าว
 • OctaFX อาจยกเลิกโบนัสของลูกค้าเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สถานการณ์ใดๆที่ไม่ได้อธิบายไว้ในกฎเหล่านี้จะเป็นไปตามการตัดสินใจของบริษัท
 • OctaFX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัพเดตหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้โดยจะแจ้งให้ทราบในข่าวของบริษัท

12. ประเภทค่าคอมมิชชั่นจะกำหนดในตอนที่สร้างบัญชีมาสเตอร์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

13. สถิติการเทรดของผู้คัดลอกจะสามารถดูได้โดยผู้คัดลอกเท่านั้น

14. สถิติการเทรดของมาสเตอร์จะเปิดแสดงต่อสาธารณะ

15. ผู้คัดลอกไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเทอร์มินอลการเทรด การดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการสมัครติดตามและการเทรดจะดำเนินการในพื้นที่ผู้คัดลอก

16. โปรดทราบว่ามาสเตอร์มีได้ทั้งการเทรดที่ทำกำไรและขาดทุน

เริ่มแชททางออนไลน์