OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด

Supercharged 2
การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง

ประเภท IB

Supercharged 2 สิ้นสุดลงแล้ว อย่าลืมติดตามการแข่งขันในอนาคตต่อไปของเรา!

กฎกติกาสำหรับหมวด IB ของการแข่งขัน Supercharged 2

 

บทนำ

OctaFX ขอเสนอหมวดสแตนด์อโลนในการแข่งขัน Supercharged 2 สำหรับ IB รางวัลสำหรับหมวดนี้ึคือรถยนต์ Honda Jazz รุ่น RS CVT สุดกว้างขวาง สุดคล่องแคล่วทั้งหมดสี่คัน ลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน ชวนลูกค้าของคุณมาร่วมแข่งขัน และคว้ารถยนต์ไปขับทุกๆ ไตรมาส!

 

ภาพรวม

ระยะเวลาการแข่งขัน: 12 เดือน

วันที่เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2018

วันที่สิ้นสุด: 30 กันยายน 2019

ระยะเวลาของรอบ: 3 เดือน

จำนวนรอบ: 4 รอบ

ชื่อการแข่งขันคือ ‘หมวด IB ของ Supercharged 2’ หรือ ‘การแข่งขัน IB’ ซึ่งจัดขึ้นโดย Octa Markets Incorporated

การลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันจะปิดก่อนวันที่การแข่งขันสิ้นสุด 7 วัน

 

ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วม

เฉพาะบุคคลที่มีอายุตามกฎหมาย (18+) เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า ’ผู้เข้าร่วม IB’, ‘IB’) ต้องยืนยันการลงทะเบียนเป็น IB ที่ OctaFX แล้ว

IB—Introducing Broker (ตัวแทนโบรกเกอร์) หรือเรียกสั้นๆ ว่า IB คือคนกลางหรือตัวแทนที่ทำงานโดยตรงกับโบรกเกอร์ที่คอยแนะนำลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา

โดยจะถือว่า IB เข้าร่วมในทันทีที่ลูกค้าของพวกเขาอย่างน้อยหนึ่งคนเปิดการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งครั้งผ่านทางบัญชีแข่งขัน จากตรงนั้น เราจะนับเฉพาะการซื้อขายที่เปิดในระหว่างการแข่งขันผ่านบัญชีที่สอดคล้องกับกฎกติกาการแข่งขันเท่านั้น

ข้อกำหนดการซื้อขาย

หากลูกค้าถูกแบนจากการแข่งขัน สถิติของลูกค้าคนดังกล่าวจะไม่ถูกนับในการจัดอันดับของ IB ของลูกค้า

หากลูกค้าของ IB ละเมิดกฎกติกาการแข่งขันหลายครั้ง IB อาจถูกแบนจากการแข่งขัน

จะนับเฉพาะปริมาณการซื้อขายของลูกค้าที่มาเข้าร่วมการแข่งขันโดย IB สำหรับการจัดอันดับการแข่งขัน ปริมาณของลูกค้าคนดังกล่าวจะถูกนับก่อนสิ้นรอบการแข่งขันทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน อัปเดต หรือยกเลิกกฎกติกาเหล่านี้ตามดุลยพินิจของตนเองโดยจะมีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบด้วยการโพสต์ข้อมูลดังกล่าวลงในโฟลเดอร์ข่าวบริษัทของเว็บไซต์ OctaFX บริษัทมีสิทธิ์แก้ไขปัญหาใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฏเหล่านี้ตามดุลยพินิจของตนเอง

 

รางวัลการแข่งขันและขั้นตอนในการตัดสินหาผู้ชนะ

หมวด IB ของการแข่งขันประกอบด้วยสี่รอบซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือนตามปฏิทินในแต่ละรอบ ทุกรอบจะมีผู้ชนะหนึ่งคน

ผู้ชนะในแต่ละรอบจะได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ Honda Jazz รุ่น RS ระบบเกียร์ CVT หรือเงินจำนวน 15,000 ดอลลาร์ หากไม่มีรถยนต์รุ่นที่เป็นรางวัลในประเทศของคุณ คุณจะได้รับการทดแทนเป็นรางวัลใกล้เคียงซึ่งมีราคาเท่าเทียมกัน

IB สามารถเข้าร่วมและชนะได้ทุกรอบ หาก IB คนหนึ่งชนะในหลายไตรมาส เขาหรือเธอยังสามารถรับรางวัลได้อีก

บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนสำหรับการคำนวณอันดับสำหรับหมวด IB

ผู้ชนะประจำรอบจะพิจารณาจากปริมาณที่ลูกค้าของ IB ซื้อขายตลอดทั้งไตรมาส ปริมาณการซื้อขายจะนับเฉพาะเมื่อการซื้อขายเหล่านี้สอดคล้องกับกฎกติกาของโปรแกรม IB เท่านั้นและเฉพาะเมื่อเปิดการซื้อขายภายในบัญชีแข่งขันหลังจากที่มีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขันแล้ว

จากที่กล่าว ปริมาณลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนกับ OctaFX ในระหว่างรอบ หรือผู้ที่เปิดใช้งานอีกครั้งโดย IB (จากการที่การฝากเงินสำหรับการแข่งขันเป็นการฝากเงินครั้งแรกในรอบหกเดือนที่ผ่านมา) จะนับโดยมีการคูณ 1.5 เท่า ปริมาณและการฝากเงินจะถูกนับแยกทุกไตรมาส เช่น ปริมาณลูกค้าจะนับภายใต้ตัวคูณที่เพิ่มขึ้นสำหรับหนึ่งรอบเท่านั้น ในระหว่างรอบที่หนึ่ง ลูกค้าและการฝากเงินทั้งหมดจะถูกนับตั้งแต่มีการลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน

หาก IB แนะนำลูกค้าที่ได้ลงชื่อบัญชีสำหรับ Supercharged 2 ไปแล้ว ปริมาณใดๆ ที่ลูกค้าได้ทำการซื้อขายภายในบัญชีทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์สำหรับหมวด IB

ตัวอย่าง:

ปริมาณรวมทั้งหมดของลูกค้า IB = ปริมาณของลูกค้า 1 + (ปริมาณของลูกค้า 2 × 1.5) + … + ปริมาณของลูกค้า N

ในสมการนี้ ลูกค้า 2 เป็นลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันในระหว่างรอบและทำการฝากเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่างรอบนี้

โปรดทราบว่า การคูณ 1.5 เท่าจะใช้กับบัญชีแข่งขันทั้งหมดของลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่โดยนับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันจนถึงเวลาสิ้นสุดรอบ

หากบริษัทสงสัยว่าลูกค้าของ IB ใช้โปรไฟล์ผู้ใช้ใน OctaFX เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสองโปรไฟล์ขึ้นไป บัญชีเทรดทั้งหมดดังกล่าวจะถูกแบนจากการแข่งขัน Supercharged 2 และแบนจากสถิติของ IB ของลูกค้ารายนั้น

หากลูกค้าของ IB ใช้การรีชาร์จและรีเซ็ตอันดับในการแข่งขันหนึ่งหรือหลายบัญชีเทรด ปริมาณการซื้อขายที่ลูกค้าดำเนินการจะยังคงถูกนับสำหรับการจัดอันดับของ IB

ข้อมูลการจัดอันดับจะมีการคำนวณสำหรับแต่ละเดือน (รอบ) แยกจากกันโดยจะมีการจำกัดเวลาอย่างเคร่งครัดสำหรับการเริ่มต้นและสิ้นสุดรอบ

 

เบ็ดเตล็ด

ผลประจำรอบจะมีการประกาศภายในไม่เกินเจ็ดวันหลังจากวันที่สิ้นสุดรอบ

ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อภายในเจ็ดวันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดการแข่งขัน

ผู้ชนะจะต้องมีส่วนร่วมในพิธีมอบรางวัลและการประชาสัมพันธ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการแข่งขัน

พิธีมอบรางวัลจะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ OctaFX และ/หรือโซเชียลมีเดียหรือสื่อมวลชนอื่นๆ

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบประวัติผู้ชนะ ข้อมูลความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องของข้อมูล และการละเมิดที่เป็นไปได้ หากพบปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการแข่งขัน

ผู้ชนะจะต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับให้ครบถ้วน (หนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวอื่นๆ ที่รับรองถิ่นที่อยู่ของผู้ชนะ) ก่อนที่จะได้รับรางวัล เอกสารประจำตัวต้องถูกต้อง

ในกรณีพิเศษ อาจมีการมอบเงินเทียบเท่ากับของรางวัลเข้าบัญชีเทรดหรือบัญชีธนาคารของผู้ชนะ

รูปถ่ายและ/หรือรูปภาพของรางวัลทั้งหมดที่ใช้ในโฆษณาการแข่งขัน แบนเนอร์โปรโมท และสื่อส่งเสริมการขายอื่นๆ มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ของรางวัลจริงอาจดูแตกต่างออกไป

ผู้ชนะสามารถรับรางวัลใหญ่ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์สาขาใกล้บ้านซึ่งมีรถรุ่นที่ระบุหรือใกล้เคียงจำหน่าย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเงื่อนไขการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือบริการจัดส่งสินค้า หรือการสูญหายของรางวัลในระหว่างการจัดส่งที่อาจเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกเก็บภาษีใดๆ ที่ผู้ชนะอาจต้องชำระในเขตอำนาจศาลของตน (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีทรัพย์สิน ภาษีรถยนต์ ภาษีการใช้ถนน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

หากผู้ชนะไม่สามารถรับรางวัลได้ ผู้ชนะสามารถมอบสัญญาทรัสต์สำหรับบุคคลอื่นได้โดยการมอบอำนาจ

บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและทราบดีว่าคุณอาจไม่ต้องการแชร์ข้อมูลทางการเงินของคุณรวมถึงจำนวนเงินฝาก ปริมาณการซื้อขาย หลักทรัพย์ หรือพารามิเตอร์อื่นๆ คุณสามารถจัดการการแสดงผลพารามิเตอร์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายในตอนที่คุณลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการขัดข้องและ/หรือการหยุดชะงักในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทางฝั่งของลูกค้าหรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งอาจส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการแข่งขัน

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันและผลของมันจะมีการระงับข้อพิพาทโดยการเจรจา

หากผู้ชนะการแข่งขันปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันหรือบทบัญญัติใดๆ ผู้เข้าร่วมคนนี้จะถูกแบนจากการแข่งขัน

กฎกติกาในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่า คำแปลในกฎกติกาการแข่งขัน หน้าการแข่งขัน และสถิติมีไว้สำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นๆ ในเอกสารเหล่านี้ ให้เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

Start livechat