OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
zgunawan
Indonesia
อันดับโดยรวม
6752
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 9267
  อันดับประเภท กำไร
 • 4823
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 4010
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.62
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.57
  77
  กำไร
  30
  ขาดทุน
 • 0.62
  41
  ซื้อ
  66
  ขาย
  • NZDUSD
   25
  • EURUSD
   24
  • GBPUSD
   24
  • Other
   34
 • -697.17%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
107
การเทรดที่สำเร็จ
77 (72%)
การเทรดที่ขาดทุน
30 (28%)
การเทรดที่เปิด
2
การเทรดที่ปิด
105
Pips โดยรวม
-1275
อัตราการซื้อ/ขาย
41 (38%) / 66 (62%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
16.1 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-80.5 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-11.9 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
22h 31m 07s
กำไรสูงสุด (Pips)
83.3
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-206.8
Start livechat