OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
zgunawan
Indonesia
อันดับโดยรวม
797
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 1757
  อันดับประเภท กำไร
 • 599
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 268
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.79
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 3.65
  84
  กำไร
  23
  ขาดทุน
 • 0.34
  27
  ซื้อ
  80
  ขาย
  • AUDUSD
   28
  • NZDUSD
   27
  • EURUSD
   23
  • Other
   29
 • -309.99%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
107
การเทรดที่สำเร็จ
84 (79%)
การเทรดที่ขาดทุน
23 (21%)
การเทรดที่เปิด
3
การเทรดที่ปิด
104
Pips โดยรวม
-100.2
อัตราการซื้อ/ขาย
27 (25%) / 80 (75%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
17.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-61.9 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.9 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
7h 28m 50s
กำไรสูงสุด (Pips)
77.3
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-195.7
เริ่มแชททางออนไลน์