OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
zgunawan
Indonesia
อันดับโดยรวม
187
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 87
  อันดับประเภท กำไร
 • 936
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 312
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.22
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.06
  17
  กำไร
  16
  ขาดทุน
 • 0.38
  9
  ซื้อ
  24
  ขาย
  • AUDUSD
   11
  • NZDUSD
   8
  • EURUSD
   7
  • Other
   7
 • + 79.36%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
33
การเทรดที่สำเร็จ
17 (52%)
การเทรดที่ขาดทุน
16 (48%)
การเทรดที่เปิด
2
การเทรดที่ปิด
31
Pips โดยรวม
-618.5
อัตราการซื้อ/ขาย
9 (27%) / 24 (73%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
20.4 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-55.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-18.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
19h 47m 10s
กำไรสูงสุด (Pips)
51.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-117.6
เริ่มแชททางออนไลน์