OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
sueriana(6)
Malaysia
อันดับโดยรวม
4386
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 15804
  อันดับประเภท กำไร
 • 1865
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 634
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.26
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.54
  928
  กำไร
  602
  ขาดทุน
 • 0.73
  646
  ซื้อ
  887
  ขาย
  • EURUSD
   913
  • GBPUSD
   355
  • NZDUSD
   88
  • Other
   177
 • -1748.45%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1533
การเทรดที่สำเร็จ
928 (61%)
การเทรดที่ขาดทุน
602 (39%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
1533
Pips โดยรวม
-1185.25
อัตราการซื้อ/ขาย
646 (42%) / 887 (58%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
12.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-21.8 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.8 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 40m 01s
กำไรสูงสุด (Pips)
77.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-181.2
Start livechat