OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
sueriana(6)
Malaysia
อันดับโดยรวม
4102
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 16825
  อันดับประเภท กำไร
 • 2165
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 379
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.13
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.76
  1446
  กำไร
  823
  ขาดทุน
 • 0.71
  942
  ซื้อ
  1332
  ขาย
  • EURUSD
   1189
  • GBPUSD
   623
  • USDJPY
   175
  • Other
   287
 • -532.1%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
2274
การเทรดที่สำเร็จ
1446 (64%)
การเทรดที่ขาดทุน
823 (36%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
2274
Pips โดยรวม
-57.75
อัตราการซื้อ/ขาย
942 (41%) / 1332 (59%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
11.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-19.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.0 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 15m 15s
กำไรสูงสุด (Pips)
77.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-181.2
Start livechat