OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
prash
India
อันดับโดยรวม
4173

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
 • 16570
  อันดับประเภท กำไร
 • 7409
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 1294
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.81
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 4.71
  923
  กำไร
  196
  ขาดทุน
 • 0.99
  559
  ซื้อ
  565
  ขาย
  • EURUSD
   429
  • GBPUSD
   204
  • USDJPY
   92
  • Other
   399
 • -102.93%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1124
การเทรดที่สำเร็จ
923 (82%)
การเทรดที่ขาดทุน
196 (18%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
1124
Pips โดยรวม
798.95
อัตราการซื้อ/ขาย
559 (50%) / 565 (50%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
18.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-82.1 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
0.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
23h 24m 39s
กำไรสูงสุด (Pips)
280.5
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-2172.3
Start livechat