OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
prash
India
 • 15
 • EURUSD 353
 • 529.7
อันดับโดยรวม
189
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 452
  อันดับประเภท กำไร
 • 1221
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 230
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.92
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 10.4
  541
  กำไร
  52
  ขาดทุน
 • 1.13
  316
  ซื้อ
  279
  ขาย
  • EURUSD
   353
  • USDJPY
   76
  • GBPUSD
   67
  • Other
   99
 • + 72.12%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
595
การเทรดที่สำเร็จ
541 (91%)
การเทรดที่ขาดทุน
52 (9%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
595
Pips โดยรวม
1157.6
อัตราการซื้อ/ขาย
316 (53%) / 279 (47%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
9.1 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-69.8 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.9 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
3h 46m 31s
กำไรสูงสุด (Pips)
114.5
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-351.7
เริ่มแชททางออนไลน์