OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
mbz1970
Malaysia
 • 1227.2
 • 27.6
 • 10
 • EURUSD 101
อันดับโดยรวม
25
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 10
  อันดับประเภท กำไร
 • 336
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 85
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.1
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 5.71
  194
  กำไร
  34
  ขาดทุน
 • 0.44
  70
  ซื้อ
  158
  ขาย
  • EURUSD
   101
  • USDJPY
   65
  • GBPJPY
   17
  • Other
   45
 • + 942.32%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
228
การเทรดที่สำเร็จ
194 (85%)
การเทรดที่ขาดทุน
34 (15%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
228
Pips โดยรวม
525.9
อัตราการซื้อ/ขาย
70 (31%) / 158 (69%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
7.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-28.5 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
2.3 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
6h 15m 47s
กำไรสูงสุด (Pips)
48.6
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-42.8
เริ่มแชททางออนไลน์