OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
mbz1970
Malaysia
 • 1227.2
 • 27.6
 • 10
 • EURUSD 101
อันดับโดยรวม
1081
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 7
  อันดับประเภท กำไร
 • 222
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 44
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.18
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 6.26
  194
  กำไร
  31
  ขาดทุน
 • 0.43
  68
  ซื้อ
  157
  ขาย
  • EURUSD
   99
  • USDJPY
   65
  • GBPJPY
   17
  • Other
   44
 • + 1040.39%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
225
การเทรดที่สำเร็จ
194 (86%)
การเทรดที่ขาดทุน
31 (14%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
225
Pips โดยรวม
604
อัตราการซื้อ/ขาย
68 (30%) / 157 (70%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
7.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-28.7 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
2.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
6h 17m 43s
กำไรสูงสุด (Pips)
48.6
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-42.8
เริ่มแชททางออนไลน์