OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
mbz1970(2)
Malaysia
อันดับโดยรวม
98
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 315
  อันดับประเภท กำไร
 • 2142
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 239
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.15
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 7.54
  769
  กำไร
  102
  ขาดทุน
 • 0.53
  301
  ซื้อ
  571
  ขาย
  • EURUSD
   472
  • USDJPY
   99
  • AUDUSD
   54
  • Other
   247
 • + 396.71%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
872
การเทรดที่สำเร็จ
769 (88%)
การเทรดที่ขาดทุน
102 (12%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
872
Pips โดยรวม
954.9
อัตราการซื้อ/ขาย
301 (35%) / 571 (65%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-27.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 19m 36s
กำไรสูงสุด (Pips)
96
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-59.9
Start livechat