OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
mbz1970(2)
Malaysia
 • 1944.4
 • 15
 • EURUSD 364
 • 33.3
อันดับโดยรวม
5
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 6
  อันดับประเภท กำไร
 • 230
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 10
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.39
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 12.64
  632
  กำไร
  50
  ขาดทุน
 • 0.56
  245
  ซื้อ
  438
  ขาย
  • EURUSD
   364
  • USDJPY
   90
  • AUDUSD
   46
  • Other
   183
 • + 1342.16%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
683
การเทรดที่สำเร็จ
632 (93%)
การเทรดที่ขาดทุน
50 (7%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
683
Pips โดยรวม
1639.9
อัตราการซื้อ/ขาย
245 (36%) / 438 (64%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
5.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-31.7 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
2.4 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
5h 12m 02s
กำไรสูงสุด (Pips)
96
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-59.9
เริ่มแชททางออนไลน์