OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
mbz1970(2)
Malaysia
 • 1137.8
 • 4.6
อันดับโดยรวม
8
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 19
  อันดับประเภท กำไร
 • 215
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 7
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.6
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 53.25
  213
  กำไร
  4
  ขาดทุน
 • 0.64
  89
  ซื้อ
  138
  ขาย
  • EURUSD
   106
  • AUDUSD
   36
  • USDJPY
   27
  • Other
   58
 • + 316.44%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
227
การเทรดที่สำเร็จ
213 (98%)
การเทรดที่ขาดทุน
4 (2%)
การเทรดที่เปิด
10
การเทรดที่ปิด
217
Pips โดยรวม
1078.6
อัตราการซื้อ/ขาย
89 (39%) / 138 (61%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
5.5 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-6.1 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
4.8 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
5h 20m 51s
กำไรสูงสุด (Pips)
37.8
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-59.9
เริ่มแชททางออนไลน์