OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
mbz1970(2)
Malaysia
 • 1944.4
 • 16
 • EURUSD 467
 • 33.3
อันดับโดยรวม
45
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 96
  อันดับประเภท กำไร
 • 1175
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 92
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.17
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 7.66
  766
  กำไร
  100
  ขาดทุน
 • 0.52
  296
  ซื้อ
  571
  ขาย
  • EURUSD
   467
  • USDJPY
   99
  • AUDUSD
   54
  • Other
   247
 • + 496.71%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
867
การเทรดที่สำเร็จ
766 (88%)
การเทรดที่ขาดทุน
100 (12%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
867
Pips โดยรวม
981.2
อัตราการซื้อ/ขาย
296 (34%) / 571 (66%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-27.2 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 20m 04s
กำไรสูงสุด (Pips)
96
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-59.9
Start livechat