OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
mbz1970(2)
Malaysia
อันดับโดยรวม
109
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 443
  อันดับประเภท กำไร
 • 2230
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 293
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.14
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 7.47
  777
  กำไร
  104
  ขาดทุน
 • 0.53
  304
  ซื้อ
  578
  ขาย
  • EURUSD
   482
  • USDJPY
   99
  • AUDUSD
   54
  • Other
   247
 • + 299.71%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
882
การเทรดที่สำเร็จ
777 (88%)
การเทรดที่ขาดทุน
104 (12%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
882
Pips โดยรวม
972.4
อัตราการซื้อ/ขาย
304 (34%) / 578 (66%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-27.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 17m 09s
กำไรสูงสุด (Pips)
96
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-59.9
Start livechat