OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
mbz1970(2)
Malaysia
อันดับโดยรวม
3862

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
 • 20190
  อันดับประเภท กำไร
 • 3506
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 560
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.09
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 6.8
  816
  กำไร
  120
  ขาดทุน
 • 0.55
  331
  ซื้อ
  606
  ขาย
  • EURUSD
   517
  • USDJPY
   119
  • AUDUSD
   54
  • Other
   247
 • -197.99%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
937
การเทรดที่สำเร็จ
816 (87%)
การเทรดที่ขาดทุน
120 (13%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
937
Pips โดยรวม
701.1
อัตราการซื้อ/ขาย
331 (35%) / 606 (65%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-26.2 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
0.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 07m 11s
กำไรสูงสุด (Pips)
96
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-59.9
Start livechat