OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
luffykecik
Malaysia
 • 14
อันดับโดยรวม
7106
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 4091
  อันดับประเภท กำไร
 • 2750
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 826
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.51
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.43
  127
  กำไร
  89
  ขาดทุน
 • 0.73
  91
  ซื้อ
  125
  ขาย
  • GBPUSD
   78
  • USDCAD
   39
  • EURUSD
   38
  • Other
   61
 • -1367.04%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
216
การเทรดที่สำเร็จ
127 (59%)
การเทรดที่ขาดทุน
89 (41%)
การเทรดที่เปิด
3
การเทรดที่ปิด
213
Pips โดยรวม
-1009.2
อัตราการซื้อ/ขาย
91 (42%) / 125 (58%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
8.0 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-21.8 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-4.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
2h 58m 09s
กำไรสูงสุด (Pips)
41.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-55.6
Start livechat