OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
kabelfx
Indonesia
อันดับโดยรวม
10759
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 27658
  อันดับประเภท กำไร
 • 9310
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 1036
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.72
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.59
  889
  กำไร
  1497
  ขาดทุน
 • 2.73
  1754
  ซื้อ
  642
  ขาย
  • EURUSD
   814
  • GBPUSD
   604
  • EURJPY
   514
  • Other
   464
 • -3295.7%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
2396
การเทรดที่สำเร็จ
889 (37%)
การเทรดที่ขาดทุน
1497 (63%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
2396
Pips โดยรวม
-2084.4
อัตราการซื้อ/ขาย
1754 (73%) / 642 (27%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
12.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-8.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.9 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 31m 34s
กำไรสูงสุด (Pips)
91.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-40.6
Start livechat