OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
kabelfx
Indonesia
 • EURUSD 498
 • 2274
 • 26.9
อันดับโดยรวม
2081
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 6213
  อันดับประเภท กำไร
 • 2116
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 319
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.85
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.74
  534
  กำไร
  722
  ขาดทุน
 • 2.04
  845
  ซื้อ
  415
  ขาย
  • EURUSD
   498
  • EURJPY
   278
  • USDJPY
   244
  • Other
   240
 • -220.02%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1260
การเทรดที่สำเร็จ
534 (43%)
การเทรดที่ขาดทุน
722 (57%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
1260
Pips โดยรวม
573.4
อัตราการซื้อ/ขาย
845 (67%) / 415 (33%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
13.0 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-8.8 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
0.5 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 15m 39s
กำไรสูงสุด (Pips)
91.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-34.8
Start livechat