OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
kabelfx
Indonesia
 • EURUSD 165
 • 2274
 • 18.5
อันดับโดยรวม
17
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 7
  อันดับประเภท กำไร
 • 269
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 15
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.03
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.15
  241
  กำไร
  210
  ขาดทุน
 • 2.44
  320
  ซื้อ
  131
  ขาย
  • EURUSD
   165
  • EURJPY
   119
  • USDJPY
   103
  • GBPUSD
   64
 • + 1592.68%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
451
การเทรดที่สำเร็จ
241 (53%)
การเทรดที่ขาดทุน
210 (47%)
การเทรดที่เปิด
1
การเทรดที่ปิด
451
Pips โดยรวม
1536.3
อัตราการซื้อ/ขาย
320 (71%) / 131 (29%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
13.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-8.4 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
3.4 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 20m 07s
กำไรสูงสุด (Pips)
91.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-27.7
เริ่มแชททางออนไลน์