OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
kabelfx
Indonesia
อันดับโดยรวม
5859
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 15539
  อันดับประเภท กำไร
 • 4808
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 676
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.78
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.7
  604
  กำไร
  868
  ขาดทุน
 • 2.1
  1001
  ซื้อ
  477
  ขาย
  • EURUSD
   612
  • GBPUSD
   289
  • USDJPY
   288
  • Other
   289
 • -1301.27%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1478
การเทรดที่สำเร็จ
604 (41%)
การเทรดที่ขาดทุน
868 (59%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
1478
Pips โดยรวม
-121.4
อัตราการซื้อ/ขาย
1001 (68%) / 477 (32%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
12.5 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-8.8 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 23m 51s
กำไรสูงสุด (Pips)
91.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-39.9
Start livechat