OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
kabelfx
Indonesia
อันดับโดยรวม
7026
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 6
  อันดับประเภท กำไร
 • 307
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 35
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.95
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.98
  336
  กำไร
  344
  ขาดทุน
 • 2.11
  461
  ซื้อ
  219
  ขาย
  • EURUSD
   257
  • EURJPY
   172
  • USDJPY
   144
  • Other
   107
 • + 1138.49%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
680
การเทรดที่สำเร็จ
336 (49%)
การเทรดที่ขาดทุน
344 (51%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
680
Pips โดยรวม
1102.4
อัตราการซื้อ/ขาย
461 (68%) / 219 (32%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
12.1 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-8.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.6 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 10m 54s
กำไรสูงสุด (Pips)
91.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-27.7
Start livechat