OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
kabelfx
Indonesia
อันดับโดยรวม
4692
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 5092
  อันดับประเภท กำไร
 • 3406
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 1355
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.49
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.56
  35
  กำไร
  63
  ขาดทุน
 • 1.88
  64
  ซื้อ
  34
  ขาย
  • EURUSD
   42
  • GBPUSD
   28
  • USDJPY
   27
  • EURJPY
   1
 • -397.54%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
98
การเทรดที่สำเร็จ
35 (36%)
การเทรดที่ขาดทุน
63 (64%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
98
Pips โดยรวม
-271.8
อัตราการซื้อ/ขาย
64 (65%) / 34 (35%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
7.8 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-8.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-2.8 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
2h 09m 26s
กำไรสูงสุด (Pips)
41.7
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-33.2
Start livechat