OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
gengga
Malaysia
อันดับโดยรวม
269
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 412
  อันดับประเภท กำไร
 • 438
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 38
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.46
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.75
  6
  กำไร
  8
  ขาดทุน
 • 0.27
  3
  ซื้อ
  11
  ขาย
  • GBPJPY
   8
  • EURJPY
   2
  • USDCAD
   2
  • Other
   2
 • -67.53%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
14
การเทรดที่สำเร็จ
6 (43%)
การเทรดที่ขาดทุน
8 (57%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
14
Pips โดยรวม
-117.2
อัตราการซื้อ/ขาย
3 (21%) / 11 (79%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
15.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-26.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-8.4 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 27m 40s
กำไรสูงสุด (Pips)
50
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-48.4
เริ่มแชททางออนไลน์