OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
fraeners(2)
Indonesia
อันดับโดยรวม
2877
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 11218
  อันดับประเภท กำไร
 • 2221
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 2616
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.12
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 8.58
  163
  กำไร
  19
  ขาดทุน
 • 0.98
  90
  ซื้อ
  92
  ขาย
  • EURUSD
   39
  • USDCHF
   34
  • USDJPY
   20
  • Other
   89
 • -113.48%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
182
การเทรดที่สำเร็จ
163 (90%)
การเทรดที่ขาดทุน
19 (10%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
182
Pips โดยรวม
574.3
อัตราการซื้อ/ขาย
90 (49%) / 92 (51%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
10.6 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-60.5 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
3.2 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
16h 35m 42s
กำไรสูงสุด (Pips)
51.9
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-169.5
Start livechat