OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
dcr615(3)
Malaysia
 • 1004.3
อันดับโดยรวม
304
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 502
  อันดับประเภท กำไร
 • 322
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 135
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.78
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 7.07
  99
  กำไร
  14
  ขาดทุน
 • 0.66
  45
  ซื้อ
  68
  ขาย
  • EURUSD
   72
  • XAUUSD
   41
 • -99.42%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
113
การเทรดที่สำเร็จ
99 (88%)
การเทรดที่ขาดทุน
14 (12%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
113
Pips โดยรวม
-262.6
อัตราการซื้อ/ขาย
45 (40%) / 68 (60%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
10.3 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-91.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-2.3 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
12h 12m 10s
กำไรสูงสุด (Pips)
97.1
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-354.4
เริ่มแชททางออนไลน์