OctaFX | OctaFX Forex Broker
  เข้าสู่ระบบ
   เปิดบัญชี
   cman
   Vietnam
   อันดับโดยรวม
   2387
   กลับไปยังการแข่งขัน

   สถิติส่ว
   นบุคคล

   Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
   กลับไปยังการแข่งขัน
   • 8499
    อันดับประเภท กำไร
   • 6246
    อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
   • 517
    อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
   • 0.77
    อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
   • 1.8
    54
    กำไร
    30
    ขาดทุน
   • 0.81
    38
    ซื้อ
    47
    ขาย
    • GBPUSD.fix
     43
    • EURUSD.fix
     16
    • USDCHF.fix
     14
    • Other
     12
   • -96.68%
    ได้
   กำไร
   การจัดอันดับ
   ชื่อย่อ
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

   รีวิวการเทรด

   ยอดรวมการเทรด
   85
   การเทรดที่สำเร็จ
   54 (64%)
   การเทรดที่ขาดทุน
   30 (36%)
   การเทรดที่เปิด
   0
   การเทรดที่ปิด
   85
   Pips โดยรวม
   -1001.34
   อัตราการซื้อ/ขาย
   38 (45%) / 47 (55%)
   สำเร็จโดยเฉลี่ย
   8.3 pips
   ขาดทุนโดยเฉลี่ย
   -46.8 pips
   ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
   -11.8 pips
   ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
   13h 35m 54s
   กำไรสูงสุด (Pips)
   137
   ขาดทุนสูงสุด (Pips)
   -498.1
   Start livechat