OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
cman
Vietnam
อันดับโดยรวม
100
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 370
  อันดับประเภท กำไร
 • 447
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 14
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.91
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.3
  46
  กำไร
  20
  ขาดทุน
 • 1.13
  35
  ซื้อ
  31
  ขาย
  • GBPUSD.fix
   33
  • EURUSD.fix
   13
  • USDCHF.fix
   12
  • Other
   8
 • + 3.32%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
66
การเทรดที่สำเร็จ
46 (70%)
การเทรดที่ขาดทุน
20 (30%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
66
Pips โดยรวม
-6.24
อัตราการซื้อ/ขาย
35 (53%) / 31 (47%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
8.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-20.8 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
16h 34m 04s
กำไรสูงสุด (Pips)
137
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-144
เริ่มแชททางออนไลน์