OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
cman
Vietnam
อันดับโดยรวม
102
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 590
  อันดับประเภท กำไร
 • 486
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 8
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.74
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.06
  35
  กำไร
  17
  ขาดทุน
 • 1.17
  28
  ซื้อ
  24
  ขาย
  • GBPUSD.fix
   21
  • USDCHF.fix
   12
  • EURUSD.fix
   11
  • Other
   8
 • -51.45%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
52
การเทรดที่สำเร็จ
35 (67%)
การเทรดที่ขาดทุน
17 (33%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
52
Pips โดยรวม
-127.4
อัตราการซื้อ/ขาย
28 (54%) / 24 (46%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
6.4 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-20.8 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-2.5 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
15h 50m 08s
กำไรสูงสุด (Pips)
85
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-127.3
เริ่มแชททางออนไลน์