OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
beniguntoro
Indonesia
 • 10
 • 3305
 • 19.2
อันดับโดยรวม
438
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 543
  อันดับประเภท กำไร
 • 1062
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 2015
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.27
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 4
  144
  กำไร
  36
  ขาดทุน
 • 1.5
  108
  ซื้อ
  72
  ขาย
  • AUDUSD
   65
  • EURUSD
   42
  • GBPUSD
   25
  • Other
   48
 • + 95.7%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
180
การเทรดที่สำเร็จ
144 (80%)
การเทรดที่ขาดทุน
36 (20%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
180
Pips โดยรวม
-1540.25
อัตราการซื้อ/ขาย
108 (60%) / 72 (40%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
11.8 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-89.8 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-8.6 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 53m 01s
กำไรสูงสุด (Pips)
95.7
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-301.9
Start livechat