OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
akahata
Indonesia
 • 1335
 • 80.6
อันดับโดยรวม
77
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 3
  อันดับประเภท กำไร
 • 37
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 449
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 25
  กำไร
  0
  ขาดทุน
 • 6.25
  25
  ซื้อ
  4
  ขาย
  • USDJPY
   29
 • + 7801.99%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
29
การเทรดที่สำเร็จ
25 (100%)
การเทรดที่ขาดทุน
0 (0%)
การเทรดที่เปิด
4
การเทรดที่ปิด
25
Pips โดยรวม
193.3
อัตราการซื้อ/ขาย
25 (86%) / 4 (14%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
7.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
0.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
6.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
13h 58m 44s
กำไรสูงสุด (Pips)
26.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-
เริ่มแชททางออนไลน์