OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
akahata
Indonesia
อันดับโดยรวม
14093
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 2001
  อันดับประเภท กำไร
 • 2532
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 5999
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.05
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 4.75
  19
  กำไร
  4
  ขาดทุน
 • 6.67
  20
  ซื้อ
  3
  ขาย
  • USDJPY
   23
 • + 12.8%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
23
การเทรดที่สำเร็จ
19 (83%)
การเทรดที่ขาดทุน
4 (17%)
การเทรดที่เปิด
5
การเทรดที่ปิด
18
Pips โดยรวม
169.5
อัตราการซื้อ/ขาย
20 (87%) / 3 (13%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
9.4 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
0.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
7.4 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
2h 42m 25s
กำไรสูงสุด (Pips)
39.9
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-
Start livechat