OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
agan77(2)
Malaysia
อันดับโดยรวม
6074
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 15418
  อันดับประเภท กำไร
 • 5895
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 140
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.71
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 4.84
  1187
  กำไร
  245
  ขาดทุน
 • 1.04
  734
  ซื้อ
  704
  ขาย
  • EURUSD
   1259
  • GBPUSD
   94
  • AUDUSD
   32
  • Other
   53
 • -1011.09%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1438
การเทรดที่สำเร็จ
1187 (83%)
การเทรดที่ขาดทุน
245 (17%)
การเทรดที่เปิด
31
การเทรดที่ปิด
1407
Pips โดยรวม
-1201.3
อัตราการซื้อ/ขาย
734 (51%) / 704 (49%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.0 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-23.9 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.8 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
3h 55m 28s
กำไรสูงสุด (Pips)
76
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-134.4
Start livechat