OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
agan77(2)
Malaysia
 • 2.6
 • EURUSD 118
อันดับโดยรวม
47
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 89
  อันดับประเภท กำไร
 • 310
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 23
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.82
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 22.6
  113
  กำไร
  5
  ขาดทุน
 • 1.36
  68
  ซื้อ
  50
  ขาย
  • EURUSD
   118
 • + 53.45%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
118
การเทรดที่สำเร็จ
113 (96%)
การเทรดที่ขาดทุน
5 (4%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
118
Pips โดยรวม
84.1
อัตราการซื้อ/ขาย
68 (58%) / 50 (42%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
2.4 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-36.9 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
0.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 17m 39s
กำไรสูงสุด (Pips)
15.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-46
เริ่มแชททางออนไลน์