OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
agan77(2)
Malaysia
อันดับโดยรวม
6754
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 17535
  อันดับประเภท กำไร
 • 6478
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 165
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.71
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 4.68
  1198
  กำไร
  256
  ขาดทุน
 • 1.04
  745
  ซื้อ
  715
  ขาย
  • EURUSD
   1281
  • GBPUSD
   94
  • AUDUSD
   32
  • Other
   53
 • -1148.18%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1460
การเทรดที่สำเร็จ
1198 (82%)
การเทรดที่ขาดทุน
256 (18%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
1460
Pips โดยรวม
-2010.2
อัตราการซื้อ/ขาย
745 (51%) / 715 (49%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.0 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-26.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-1.4 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
5h 08m 38s
กำไรสูงสุด (Pips)
76
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-134.4
Start livechat