OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
agan77(2)
Malaysia
อันดับโดยรวม
11268

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
 • 28694
  อันดับประเภท กำไร
 • 10944
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 344
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.69
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 4.55
  1211
  กำไร
  266
  ขาดทุน
 • 1.02
  749
  ซื้อ
  734
  ขาย
  • EURUSD
   1288
  • GBPUSD
   94
  • AUDUSD
   36
  • Other
   65
 • -1348.18%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1483
การเทรดที่สำเร็จ
1211 (82%)
การเทรดที่ขาดทุน
266 (18%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
1483
Pips โดยรวม
-2314.4
อัตราการซื้อ/ขาย
749 (51%) / 734 (49%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.0 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-26.4 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-1.6 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
5h 07m 14s
กำไรสูงสุด (Pips)
76
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-134.4
Start livechat