OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Zeerul
Malaysia
 • 24
 • 9.2
 • 1139.8
อันดับโดยรวม
450
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 893
  อันดับประเภท กำไร
 • 439
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 649
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.95
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.13
  87
  กำไร
  77
  ขาดทุน
 • 2.59
  119
  ซื้อ
  46
  ขาย
  • AUDJPY
   34
  • EURUSD
   23
  • EURCAD
   21
  • Other
   87
 • -89.53%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
165
การเทรดที่สำเร็จ
87 (53%)
การเทรดที่ขาดทุน
77 (47%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
165
Pips โดยรวม
264.1
อัตราการซื้อ/ขาย
119 (72%) / 46 (28%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
23.1 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-22.4 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.6 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 57m 18s
กำไรสูงสุด (Pips)
161.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-40.7
เริ่มแชททางออนไลน์