OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
Zeerul
Malaysia
อันดับโดยรวม
3456

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
 • 9
  อันดับประเภท กำไร
 • 325
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 413
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.91
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.13
  85
  กำไร
  75
  ขาดทุน
 • 2.81
  118
  ซื้อ
  42
  ขาย
  • AUDJPY
   34
  • EURUSD
   22
  • EURCAD
   21
  • Other
   83
 • + 903.68%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
160
การเทรดที่สำเร็จ
85 (53%)
การเทรดที่ขาดทุน
75 (47%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
160
Pips โดยรวม
261.1
อัตราการซื้อ/ขาย
118 (74%) / 42 (26%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
22.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-22.4 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.6 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 53m 46s
กำไรสูงสุด (Pips)
161.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-40.7
Start livechat