OctaFX | OctaFX Forex Broker
  เข้าสู่ระบบ
   เปิดบัญชี
   Zeerul
   Malaysia
   อันดับโดยรวม
   2988
   กลับไปยังการแข่งขัน

   สถิติส่ว
   นบุคคล

   Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
   กลับไปยังการแข่งขัน
   • 9
    อันดับประเภท กำไร
   • 325
    อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
   • 413
    อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
   • 0.91
    อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
   • 1.13
    85
    กำไร
    75
    ขาดทุน
   • 2.81
    118
    ซื้อ
    42
    ขาย
    • AUDJPY
     34
    • EURUSD
     22
    • EURCAD
     21
    • Other
     83
   • + 903.68%
    ได้
   กำไร
   การจัดอันดับ
   ชื่อย่อ
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

   รีวิวการเทรด

   ยอดรวมการเทรด
   160
   การเทรดที่สำเร็จ
   85 (53%)
   การเทรดที่ขาดทุน
   75 (47%)
   การเทรดที่เปิด
   0
   การเทรดที่ปิด
   160
   Pips โดยรวม
   261.1
   อัตราการซื้อ/ขาย
   118 (74%) / 42 (26%)
   สำเร็จโดยเฉลี่ย
   22.9 pips
   ขาดทุนโดยเฉลี่ย
   -22.4 pips
   ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
   1.6 pips
   ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
   4h 53m 46s
   กำไรสูงสุด (Pips)
   161.4
   ขาดทุนสูงสุด (Pips)
   -40.7
   Start livechat