OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
YoriKanada
Malaysia
อันดับโดยรวม
4916
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 12819
  อันดับประเภท กำไร
 • 4093
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 602
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.8
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.32
  229
  กำไร
  173
  ขาดทุน
 • 0.31
  96
  ซื้อ
  307
  ขาย
  • EURUSD
   190
  • GBPUSD
   124
  • USDJPY
   29
  • Other
   60
 • -1273.45%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
403
การเทรดที่สำเร็จ
229 (57%)
การเทรดที่ขาดทุน
173 (43%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
403
Pips โดยรวม
-666.05
อัตราการซื้อ/ขาย
96 (24%) / 307 (76%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
16.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-25.2 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-1.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
7h 40m 38s
กำไรสูงสุด (Pips)
101.9
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-109.2
Start livechat