OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
YoriKanada
Malaysia
อันดับโดยรวม
792
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 2259
  อันดับประเภท กำไร
 • 1634
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 405
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.79
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.19
  81
  กำไร
  68
  ขาดทุน
 • 0.16
  20
  ซื้อ
  129
  ขาย
  • EURUSD
   86
  • GBPUSD
   49
  • USDJPY
   6
  • Other
   8
 • -86.52%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
149
การเทรดที่สำเร็จ
81 (54%)
การเทรดที่ขาดทุน
68 (46%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
149
Pips โดยรวม
-551.15
อัตราการซื้อ/ขาย
20 (13%) / 129 (87%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
16.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-28.2 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-3.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
6h 56m 40s
กำไรสูงสุด (Pips)
101.9
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-94.5
เริ่มแชททางออนไลน์