OctaFX | OctaFX Forex Broker
  เข้าสู่ระบบ
   เปิดบัญชี
   YoriKanada
   Malaysia
   อันดับโดยรวม
   7799
   กลับไปยังการแข่งขัน

   สถิติส่ว
   นบุคคล

   Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
   กลับไปยังการแข่งขัน
   • 20250
    อันดับประเภท กำไร
   • 6311
    อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
   • 1106
    อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
   • 0.77
    อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
   • 1.23
    235
    กำไร
    191
    ขาดทุน
   • 0.29
    96
    ซื้อ
    331
    ขาย
    • EURUSD
     198
    • GBPUSD
     140
    • USDJPY
     29
    • Other
     60
   • -1573.59%
    ได้
   กำไร
   การจัดอันดับ
   ชื่อย่อ
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

   รีวิวการเทรด

   ยอดรวมการเทรด
   427
   การเทรดที่สำเร็จ
   235 (55%)
   การเทรดที่ขาดทุน
   191 (45%)
   การเทรดที่เปิด
   0
   การเทรดที่ปิด
   427
   Pips โดยรวม
   -912.75
   อัตราการซื้อ/ขาย
   96 (22%) / 331 (78%)
   สำเร็จโดยเฉลี่ย
   16.0 pips
   ขาดทุนโดยเฉลี่ย
   -24.3 pips
   ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
   -2.1 pips
   ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
   7h 47m 56s
   กำไรสูงสุด (Pips)
   101.9
   ขาดทุนสูงสุด (Pips)
   -109.2
   Start livechat