OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
YoriKanada
Malaysia
อันดับโดยรวม
72
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 52
  อันดับประเภท กำไร
 • 515
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 143
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.85
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.28
  60
  กำไร
  47
  ขาดทุน
 • 0.23
  20
  ซื้อ
  87
  ขาย
  • EURUSD
   60
  • GBPUSD
   33
  • USDJPY
   6
  • Other
   8
 • + 221.45%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
107
การเทรดที่สำเร็จ
60 (56%)
การเทรดที่ขาดทุน
47 (44%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
107
Pips โดยรวม
-282.45
อัตราการซื้อ/ขาย
20 (19%) / 87 (81%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
16.6 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-27.3 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-2.6 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
6h 34m 54s
กำไรสูงสุด (Pips)
101.9
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-82
เริ่มแชททางออนไลน์