OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
YoriKanada
Malaysia
อันดับโดยรวม
73
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 18
  อันดับประเภท กำไร
 • 400
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 67
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.87
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.43
  60
  กำไร
  42
  ขาดทุน
 • 0.24
  20
  ซื้อ
  82
  ขาย
  • EURUSD
   57
  • GBPUSD
   31
  • USDJPY
   6
  • Other
   8
 • + 321.45%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
102
การเทรดที่สำเร็จ
60 (59%)
การเทรดที่ขาดทุน
42 (41%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
102
Pips โดยรวม
-65.1
อัตราการซื้อ/ขาย
20 (20%) / 82 (80%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
16.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-25.4 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.6 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
6h 49m 42s
กำไรสูงสุด (Pips)
101.9
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-82
เริ่มแชททางออนไลน์