OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
YoriKanada
Malaysia
อันดับโดยรวม
4902
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 182
  อันดับประเภท กำไร
 • 1069
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 1657
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.24
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.22
  33
  กำไร
  27
  ขาดทุน
 • 0.76
  26
  ซื้อ
  34
  ขาย
  • GBPUSD
   25
  • EURUSD
   18
  • AUDUSD
   8
  • Other
   9
 • + 125.9%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
60
การเทรดที่สำเร็จ
33 (55%)
การเทรดที่ขาดทุน
27 (45%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
60
Pips โดยรวม
-0.9
อัตราการซื้อ/ขาย
26 (43%) / 34 (57%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
14.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-18.3 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.0 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
8h 31m 08s
กำไรสูงสุด (Pips)
67.9
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-71.7
Start livechat