OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Wisnu94(2)
Indonesia
อันดับโดยรวม
1553
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 425
  อันดับประเภท กำไร
 • 3840
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 5003
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.82
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.89
  26
  กำไร
  9
  ขาดทุน
 • 0.46
  11
  ซื้อ
  24
  ขาย
  • EURUSD.fix
   11
  • GBPUSD.fix
   5
  • EURJPY.fix
   4
  • Other
   15
 • + 267.05%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
35
การเทรดที่สำเร็จ
26 (74%)
การเทรดที่ขาดทุน
9 (26%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
35
Pips โดยรวม
-109
อัตราการซื้อ/ขาย
11 (31%) / 24 (69%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
5.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-28.5 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-3.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
13h 08m 48s
กำไรสูงสุด (Pips)
20.8
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-86
Start livechat