OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
Trumazz
India
อันดับโดยรวม
2

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
 • 4
  อันดับประเภท กำไร
 • 548
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 135
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 9.21
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 6.13
  411
  กำไร
  67
  ขาดทุน
 • 1.23
  264
  ซื้อ
  215
  ขาย
  • GBPUSD
   129
  • EURUSD
   118
  • USDJPY
   59
  • Other
   173
 • + 104548.28%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
479
การเทรดที่สำเร็จ
411 (86%)
การเทรดที่ขาดทุน
67 (14%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
479
Pips โดยรวม
7545.9
อัตราการซื้อ/ขาย
264 (55%) / 215 (45%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
21.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-17.4 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
15.8 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
11h 11m 31s
กำไรสูงสุด (Pips)
167.3
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-91.3
Start livechat