OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
ShehzadMalik
Pakistan
อันดับโดยรวม
4747
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 12150
  อันดับประเภท กำไร
 • 4641
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 24
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.75
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.94
  579
  กำไร
  614
  ขาดทุน
 • 0.98
  591
  ซื้อ
  604
  ขาย
  • EURUSD
   1037
  • GBPUSD
   74
  • EURJPY
   41
  • Other
   43
 • -1006.27%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1195
การเทรดที่สำเร็จ
579 (49%)
การเทรดที่ขาดทุน
614 (51%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
1195
Pips โดยรวม
-1315.2
อัตราการซื้อ/ขาย
591 (49%) / 604 (51%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
7.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-9.5 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-1.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 07m 57s
กำไรสูงสุด (Pips)
36.5
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-43.6
Start livechat