OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Scalper-Ml
Malaysia
อันดับโดยรวม
157
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 242
  อันดับประเภท กำไร
 • 2158
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 477
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.09
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 13.57
  1303
  กำไร
  96
  ขาดทุน
 • 0.96
  700
  ซื้อ
  731
  ขาย
  • USDCAD
   295
  • EURUSD
   274
  • GBPJPY
   248
  • Other
   614
 • + 446.56%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1431
การเทรดที่สำเร็จ
1303 (93%)
การเทรดที่ขาดทุน
96 (7%)
การเทรดที่เปิด
7
การเทรดที่ปิด
1424
Pips โดยรวม
445.25
อัตราการซื้อ/ขาย
700 (49%) / 731 (51%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
8.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-79.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
0.3 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
23h 09m 14s
กำไรสูงสุด (Pips)
136.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-341.2
Start livechat