OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Saifkiller
India
 • 1323.31
อันดับโดยรวม
17
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 113
  อันดับประเภท กำไร
 • 535
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 13
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.65
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 3.44
  5852
  กำไร
  1699
  ขาดทุน
 • 0.49
  2503
  ซื้อ
  5136
  ขาย
  • GBPUSD.pro
   3158
  • EURUSD.pro
   1299
  • EURJPY.pro
   1008
  • Other
   2174
 • + 392.52%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
7639
การเทรดที่สำเร็จ
5852 (77%)
การเทรดที่ขาดทุน
1699 (23%)
การเทรดที่เปิด
2
การเทรดที่ปิด
7637
Pips โดยรวม
7660.57
อัตราการซื้อ/ขาย
2503 (33%) / 5136 (67%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
6.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-18.5 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.0 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
8h 29m 21s
กำไรสูงสุด (Pips)
80.1
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-457.3
เริ่มแชททางออนไลน์