OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Saifkiller
India
 • 1323.31
อันดับโดยรวม
5
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 40
  อันดับประเภท กำไร
 • 229
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 4
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.54
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.86
  1800
  กำไร
  629
  ขาดทุน
 • 0.72
  1024
  ซื้อ
  1418
  ขาย
  • GBPUSD.pro
   747
  • GBPJPY.pro
   340
  • USDJPY.pro
   294
  • Other
   1061
 • + 279.21%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
2442
การเทรดที่สำเร็จ
1800 (74%)
การเทรดที่ขาดทุน
629 (26%)
การเทรดที่เปิด
31
การเทรดที่ปิด
2411
Pips โดยรวม
-2519.93
อัตราการซื้อ/ขาย
1024 (42%) / 1418 (58%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
7.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-25.2 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-1.0 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
6h 12m 15s
กำไรสูงสุด (Pips)
68.5
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-457.3
เริ่มแชททางออนไลน์