OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Saifkiller
India
 • 1323.31
อันดับโดยรวม
5
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 69
  อันดับประเภท กำไร
 • 182
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 5
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.86
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.67
  1029
  กำไร
  385
  ขาดทุน
 • 0.68
  572
  ซื้อ
  843
  ขาย
  • GBPUSD.pro
   616
  • GBPJPY.pro
   257
  • EURUSD.pro
   208
  • Other
   334
 • + 109.83%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1415
การเทรดที่สำเร็จ
1029 (73%)
การเทรดที่ขาดทุน
385 (27%)
การเทรดที่เปิด
15
การเทรดที่ปิด
1400
Pips โดยรวม
-4019.4
อัตราการซื้อ/ขาย
572 (40%) / 843 (60%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
9.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-34.7 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-2.8 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
7h 31m 12s
กำไรสูงสุด (Pips)
58.9
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-457.3
เริ่มแชททางออนไลน์