OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
SadikDt
India
 • 810.45
อันดับโดยรวม
1930
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 3550
  อันดับประเภท กำไร
 • 3025
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 338
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.52
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.75
  350
  กำไร
  468
  ขาดทุน
 • 0.42
  243
  ซื้อ
  580
  ขาย
  • USDJPY.pro
   348
  • NZDUSD.pro
   128
  • GBPUSD.pro
   114
  • Other
   233
 • -100%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
823
การเทรดที่สำเร็จ
350 (43%)
การเทรดที่ขาดทุน
468 (57%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
823
Pips โดยรวม
-866.15
อัตราการซื้อ/ขาย
243 (30%) / 580 (70%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
6.1 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-6.3 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-1.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
3h 05m 48s
กำไรสูงสุด (Pips)
42
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-165.5
เริ่มแชททางออนไลน์