OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
SadikDt
India
 • 810.45
อันดับโดยรวม
716
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 970
  อันดับประเภท กำไร
 • 1103
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 116
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.06
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 3.35
  57
  กำไร
  17
  ขาดทุน
 • 3.11
  56
  ซื้อ
  18
  ขาย
  • NZDUSD.pro
   48
  • AUDUSD.pro
   12
  • EURJPY.pro
   7
  • Other
   7
 • -100%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
74
การเทรดที่สำเร็จ
57 (77%)
การเทรดที่ขาดทุน
17 (23%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
74
Pips โดยรวม
-910.6
อัตราการซื้อ/ขาย
56 (76%) / 18 (24%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.3 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-67.9 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-12.3 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
2h 19m 33s
กำไรสูงสุด (Pips)
62.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-148.1
เริ่มแชททางออนไลน์