OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Redkoi(3)
Malaysia
อันดับโดยรวม
143
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 3
  อันดับประเภท กำไร
 • 42
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 49
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 12
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 8.39
  151
  กำไร
  18
  ขาดทุน
 • 0.41
  49
  ซื้อ
  120
  ขาย
  • EURJPY
   64
  • EURUSD
   28
  • GBPJPY
   25
  • Other
   52
 • + 2122.45%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
169
การเทรดที่สำเร็จ
151 (89%)
การเทรดที่ขาดทุน
18 (11%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
169
Pips โดยรวม
2239.9
อัตราการซื้อ/ขาย
49 (29%) / 120 (71%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
15.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-7.2 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
13.3 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
3h 18m 56s
กำไรสูงสุด (Pips)
84.3
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-13.1
Start livechat