OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Pinky777
Pakistan
อันดับโดยรวม
4821
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 4995
  อันดับประเภท กำไร
 • 9408
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 2879
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.4
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 8.05
  153
  กำไร
  19
  ขาดทุน
 • 2.13
  117
  ซื้อ
  55
  ขาย
  • GBPUSD
   31
  • US30
   25
  • EURUSD
   22
  • Other
   94
 • -65.62%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
172
การเทรดที่สำเร็จ
153 (89%)
การเทรดที่ขาดทุน
19 (11%)
การเทรดที่เปิด
4
การเทรดที่ปิด
168
Pips โดยรวม
-3137.7
อัตราการซื้อ/ขาย
117 (68%) / 55 (32%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
20.0 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-279.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-18.2 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
11h 09m 52s
กำไรสูงสุด (Pips)
125.1
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-1759.3
Start livechat