OctaFX | OctaFX Forex Broker
  เข้าสู่ระบบ
   เปิดบัญชี
   Pinky777
   Pakistan
   อันดับโดยรวม
   6517
   กลับไปยังการแข่งขัน

   สถิติส่ว
   นบุคคล

   Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
   กลับไปยังการแข่งขัน
   • 6880
    อันดับประเภท กำไร
   • 13630
    อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
   • 4754
    อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
   • 0.45
    อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
   • 8.86
    195
    กำไร
    22
    ขาดทุน
   • 2.39
    153
    ซื้อ
    64
    ขาย
    • GBPUSD
     35
    • US30
     27
    • EURJPY
     24
    • Other
     131
   • -61.3%
    ได้
   กำไร
   การจัดอันดับ
   ชื่อย่อ
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

   รีวิวการเทรด

   ยอดรวมการเทรด
   217
   การเทรดที่สำเร็จ
   195 (90%)
   การเทรดที่ขาดทุน
   22 (10%)
   การเทรดที่เปิด
   4
   การเทรดที่ปิด
   213
   Pips โดยรวม
   -1444.3
   อัตราการซื้อ/ขาย
   153 (71%) / 64 (29%)
   สำเร็จโดยเฉลี่ย
   24.1 pips
   ขาดทุนโดยเฉลี่ย
   -279.0 pips
   ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
   -6.7 pips
   ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
   20h 28m 07s
   กำไรสูงสุด (Pips)
   125.1
   ขาดทุนสูงสุด (Pips)
   -1759.3
   Start livechat