OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Ozzan(3)
Indonesia
อันดับโดยรวม
1903
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 4579
  อันดับประเภท กำไร
 • 5094
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 528
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.72
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.9
  2591
  กำไร
  894
  ขาดทุน
 • 0.98
  1744
  ซื้อ
  1772
  ขาย
  • EURUSD
   3515
  • USDJPY
   1
 • -48.31%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
3516
การเทรดที่สำเร็จ
2591 (74%)
การเทรดที่ขาดทุน
894 (26%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
3516
Pips โดยรวม
-5542.3
อัตราการซื้อ/ขาย
1744 (50%) / 1772 (50%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
5.8 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-22.2 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-1.6 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
7h 05m 31s
กำไรสูงสุด (Pips)
277.3
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-113.2
Start livechat