OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Ozzan(3)
Indonesia
อันดับโดยรวม
1956
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 714
  อันดับประเภท กำไร
 • 3054
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 707
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.6
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 4.1
  439
  กำไร
  107
  ขาดทุน
 • 0.76
  237
  ซื้อ
  311
  ขาย
  • EURUSD
   548
 • + 41.09%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
548
การเทรดที่สำเร็จ
439 (80%)
การเทรดที่ขาดทุน
107 (20%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
548
Pips โดยรวม
727.7
อัตราการซื้อ/ขาย
237 (43%) / 311 (57%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-12.2 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.3 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
12h 37m 25s
กำไรสูงสุด (Pips)
54.7
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-37.4
Start livechat