OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
Ozzan(3)
Indonesia
อันดับโดยรวม
110
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 6004
  อันดับประเภท กำไร
 • 3650
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 1461
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.75
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.11
  61
  กำไร
  55
  ขาดทุน
 • 0.39
  33
  ซื้อ
  85
  ขาย
  • EURUSD
   118
 • -100%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
118
การเทรดที่สำเร็จ
61 (53%)
การเทรดที่ขาดทุน
55 (47%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
118
Pips โดยรวม
-970.3
อัตราการซื้อ/ขาย
33 (28%) / 85 (72%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
6.3 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-23.8 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-8.2 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 25m 18s
กำไรสูงสุด (Pips)
67.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-45.3
Start livechat