OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
NORATIA
Malaysia
 • 13
 • 3
 • 2315
อันดับโดยรวม
4
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 21
  อันดับประเภท กำไร
 • 98
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 81
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 36
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 6.91
  76
  กำไร
  11
  ขาดทุน
 • 0.88
  42
  ซื้อ
  48
  ขาย
  • GBPUSD
   17
  • USDCAD
   16
  • EURAUD
   10
  • Other
   47
 • + 288.54%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
90
การเทรดที่สำเร็จ
76 (87%)
การเทรดที่ขาดทุน
11 (13%)
การเทรดที่เปิด
3
การเทรดที่ปิด
87
Pips โดยรวม
746.1
อัตราการซื้อ/ขาย
42 (47%) / 48 (53%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
11.6 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-9.5 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
8.3 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
15h 42m 11s
กำไรสูงสุด (Pips)
50.9
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-50.2
เริ่มแชททางออนไลน์