OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Moon7721(3)
Pakistan
 • 25
 • 1111.4
อันดับโดยรวม
44
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 176
  อันดับประเภท กำไร
 • 981
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 184
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.33
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 6.24
  530
  กำไร
  85
  ขาดทุน
 • 1.91
  404
  ซื้อ
  212
  ขาย
  • GBPUSD
   84
  • EURUSD
   80
  • EURJPY
   53
  • Other
   399
 • + 324.46%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
616
การเทรดที่สำเร็จ
530 (86%)
การเทรดที่ขาดทุน
85 (14%)
การเทรดที่เปิด
9
การเทรดที่ปิด
607
Pips โดยรวม
3031.7
อัตราการซื้อ/ขาย
404 (66%) / 212 (34%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
13.6 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-47.9 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
4.9 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
3h 42m 19s
กำไรสูงสุด (Pips)
215.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-1491
Start livechat