OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
Moon7721(3)
Pakistan
อันดับโดยรวม
137

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
 • 661
  อันดับประเภท กำไร
 • 3029
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 990
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.17
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 5.85
  562
  กำไร
  96
  ขาดทุน
 • 1.77
  422
  ซื้อ
  239
  ขาย
  • GBPUSD
   84
  • EURUSD
   83
  • USDCAD
   64
  • Other
   430
 • + 282.89%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
661
การเทรดที่สำเร็จ
562 (85%)
การเทรดที่ขาดทุน
96 (15%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
661
Pips โดยรวม
1943
อัตราการซื้อ/ขาย
422 (64%) / 239 (36%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
13.3 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-55.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
2.9 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
6h 30m 15s
กำไรสูงสุด (Pips)
215.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-1491
Start livechat