OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Luke(2)
Indonesia
อันดับโดยรวม
28
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 574
  อันดับประเภท กำไร
 • 679
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 204
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 2.87
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 15.5
  310
  กำไร
  20
  ขาดทุน
 • 1.09
  172
  ซื้อ
  158
  ขาย
  • GBPUSD
   74
  • EURUSD
   63
  • USDCAD
   48
  • Other
   145
 • + 208.27%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
330
การเทรดที่สำเร็จ
310 (94%)
การเทรดที่ขาดทุน
20 (6%)
การเทรดที่เปิด
4
การเทรดที่ปิด
326
Pips โดยรวม
5596.6
อัตราการซื้อ/ขาย
172 (52%) / 158 (48%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
25.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-111.1 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
17.0 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
15h 50m 32s
กำไรสูงสุด (Pips)
190.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-287.4
Start livechat