OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
Linhtinh85
Vietnam
อันดับโดยรวม
8905

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
 • 9354
  อันดับประเภท กำไร
 • 3337
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 1
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.8
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.88
  4166
  กำไร
  4739
  ขาดทุน
 • 1.05
  4562
  ซื้อ
  4344
  ขาย
  • EURUSD
   8837
  • USDCHF
   36
  • AUDUSD
   23
  • Other
   10
 • -1013.01%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
8906
การเทรดที่สำเร็จ
4166 (47%)
การเทรดที่ขาดทุน
4739 (53%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
8906
Pips โดยรวม
-8214.7
อัตราการซื้อ/ขาย
4562 (51%) / 4344 (49%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
9.0 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-9.7 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.9 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 25m 22s
กำไรสูงสุด (Pips)
80.5
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-78.4
Start livechat