OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Kayrelfx
Malaysia
อันดับโดยรวม
1399
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 2523
  อันดับประเภท กำไร
 • 4182
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 1589
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.79
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 31.6
  474
  กำไร
  15
  ขาดทุน
 • 2.83
  362
  ซื้อ
  128
  ขาย
  • EURUSD
   243
  • GBPUSD
   65
  • GBPJPY
   42
  • Other
   140
 • + 2.53%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
490
การเทรดที่สำเร็จ
474 (97%)
การเทรดที่ขาดทุน
15 (3%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
490
Pips โดยรวม
-1227.3
อัตราการซื้อ/ขาย
362 (74%) / 128 (26%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.6 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-212.2 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-2.5 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
13h 44m 45s
กำไรสูงสุด (Pips)
28.9
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-351
Start livechat