OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
JJKdh(2)
Malaysia
 • 12
 • 767.7
อันดับโดยรวม
15
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 110
  อันดับประเภท กำไร
 • 148
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 49
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 3.47
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 7.87
  118
  กำไร
  15
  ขาดทุน
 • 0.65
  60
  ซื้อ
  92
  ขาย
  • GBPUSD
   53
  • EURUSD
   23
  • AUDUSD
   17
  • Other
   59
 • + 40.99%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
152
การเทรดที่สำเร็จ
118 (89%)
การเทรดที่ขาดทุน
15 (11%)
การเทรดที่เปิด
19
การเทรดที่ปิด
133
Pips โดยรวม
776.6
อัตราการซื้อ/ขาย
60 (39%) / 92 (61%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
9.1 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-8.7 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
5.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
7h 23m 20s
กำไรสูงสุด (Pips)
35.7
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-70.5
เริ่มแชททางออนไลน์