OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Imran59b
Pakistan
อันดับโดยรวม
3216
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 12297
  อันดับประเภท กำไร
 • 4382
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 472
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.84
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.59
  145
  กำไร
  56
  ขาดทุน
 • 0.53
  70
  ซื้อ
  133
  ขาย
  • EURUSD
   74
  • USDJPY
   52
  • GBPUSD
   25
  • Other
   52
 • -165.16%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
203
การเทรดที่สำเร็จ
145 (72%)
การเทรดที่ขาดทุน
56 (28%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
203
Pips โดยรวม
-143.8
อัตราการซื้อ/ขาย
70 (34%) / 133 (66%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
7.1 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-20.2 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 00m 00s
กำไรสูงสุด (Pips)
54.7
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-70.1
Start livechat