OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Imran59b
Pakistan
 • 16
 • 10.8
อันดับโดยรวม
2265
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 6568
  อันดับประเภท กำไร
 • 3378
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 381
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.78
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.7
  100
  กำไร
  37
  ขาดทุน
 • 0.57
  50
  ซื้อ
  88
  ขาย
  • EURUSD
   44
  • USDJPY
   38
  • GBPUSD
   22
  • Other
   34
 • -109.75%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
138
การเทรดที่สำเร็จ
100 (73%)
การเทรดที่ขาดทุน
37 (27%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
138
Pips โดยรวม
-97.2
อัตราการซื้อ/ขาย
50 (36%) / 88 (64%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
7.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-23.4 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
3h 52m 59s
กำไรสูงสุด (Pips)
50.6
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-70.1
Start livechat